De stichting

1.

De stichting stelt zich ten doel het cultuurhistorisch erfgoed van Nederland met moderne middelen te ontsluiten en toegankelijk te maken, waardoor toeristen, recreanten en andere doelgroepen als kinderen en inwoners/bewoners van een stad of streek met de geschiedenis van Nederland in aanraking komen en worden gestimuleerd het verleden en het landschap nader te ontdekken.

2.

De stichting tracht haar doel te bereiken door verbindingen tot stand te brengen tussen de toeristische en recreatieve infrastructuur en bestaande (culturele) instellingen als musea en bezoekerscentra en inhoud en vorm aan te bieden aan die infrastructuur, in de vorm van  moderne technieken als apps, meer traditionele publicatievormen als boekjes en het eventueel creëren van of input leveren aan cultuurhistorische ankerpunten.

Bestuur (onbezoldigd)

  • Georg Frerks - voorzitter
  • Cees Paardekooper - secretaris
  • Annelou Ypeij - penningmeester
  • Dr. Willem van der Ham  - Adviseur

Stichting Toeristische Ontsluiting Erfgoed Nederland (TOEN)

RSIN 852380926

Contactpersoon en adviseur

Dr. W. van der Ham

Ranonkelstraat 11, 2565BA, Den Haag, tel. 0651642418

Ga naar het jaarverslag.