Vanaf het Seinpostduin had je het mooiste uitzicht over Scheveningen. Het was het hoogste duin en mooi gelegen tussen het dorp en de badplaats. Maar de gemeente had er weinig oog voor en wilde het afgraven. Mesdag verzette zich er fel tegen. Op 9 januari 1881 stuurde hij een protestbrief naar de gemeente, maar die haalde niets uit. Hij schreef dat hijzelf ‘met zeker allen, die prijs stellen op het behoud van natuurschoon, ten hoogste betreuren dat deze zeldzaam schoone plek, vanwaar men een der prachtigste vergezigten over den geheelen omtrek kan genieten, zoude worden opgeofferd aan eenig geldelijk belang.’

Mesdag beklom het Seinpostduin graag. Vanaf dat duin kon je zelfs de stoomboten zien die bij Hoek van Holland het zeegat uitvoeren. Hij legde dat op zijn panorama vast. Dat betoverende uitzicht mocht niet verloren gaan. Doel van zijn Panorama was dit te behouden. Hij wilde de grootheid van de natuur afbeelden, ‘de grote ruimte vol licht’. Toen Mesdag zijn contract had getekend, toog hij direct naar Scheveningen om het Seinpostduin op te klimmen en schetsen te maken. Ook liet hij een cilinder plaatsen op het Seinpostduin, waarin hij met grove lijnen het landschap om zich heen schilderde.

In 1906 vertelde hij in een interview dat de schoonheid van Scheveningen teloor was gegaan. Hij zei: ‘’t bedrijf in Scheveningen is er veel minder op geworden, nu met die vissershaven. Al die nieuwigheden, waar dient het voor […] wat ik daar gemaakt heb, – zo’n jaar of wat geleden, dat krijg je nooit meer te zien! Da’s uit, met Scheveningen is ’t gedaan. En als ik ’t niet alle nog wist van vroeger, uit die schetsen, – waarachtig dan was het afgelopen.’

Meer informatie

Het Seinpostduin kwam aan zijn naam door de seinpost die daar in de Franse tijd op dit hoogste duin was neergezet. Daarmee kon men signalen overgeven die dan langs de kust over het hele land konden worden verspreid.

Er heerste in de 19de eeuw een panoramarage. Het Panorama dat Mesdag schilderde, was dus zeker de enige niet. Sterker nog, enkele dagen voor de opening van dit Panorama werd op de Bezuidenhoutseweg een ander panorama geopend. De kranten meldden echter al wel dat de grote schilder   Mesdag echt iets bewonderenswaardigs en kunstzinnigs had gepresteerd. Het artistieke stond bij hem op de voorgrond en niet het vermaak. Maar toch? Was het niet wonderlijk, een kopie van een zeetafereel dat een paar kilometer verderop in het echt was te zien? Andere Panorama’s beeldden vaak veldslagen of iets dergelijks uit. Het Panorama Mesdag trok ook te weinig toeschouwers en was dus commercieel gezien aanvankelijk geen succes.. Slechts door Mesdag zelf, die het aankocht toen de Panorama Maatschappij failliet was gegaan, is het behouden gebleven.

Voor meer informatie: Panorama Mesdag

Het woonhuis van Mesdag: De Mesdag Collectie

De schilder Hendrik Willem Mesdag.