Project Naar Toen

Projectontwikkeling en samenwerking

Het project Stad en landschap vertellen de geschiedenis richt zich op de toeristische ontsluiting van het erfgoed van Nederland. Met de app en een boekje (optie) ga je terug naar toen. Het project is een initiatief van Dr. Willem van der Ham in samenwerking met het Haags Historisch Museum en de gemeente Den Haag (afdeling Monumentenzorg) © stichting TOEN. Projectontwikkeling: Willem van der Ham, stichting Toeristische Ontsluiting Erfgoed Nederland (TOEN)

App Naar Toen en IZI.travel

In 2012 is de app Naar Toen gelanceerd.
Sinds september 2014 worden de routes van Naar Toen ook   aangeboden via het wereldwijde platform van IZI.travel. IZI.Travel is een gloednieuwe bezoekerservaring: één app voor musea en steden.

Doelstelling

De doelstelling van de app is om Nederlanders en buitenlandse bezoekers in aanraking te brengen met de bijzondere geschiedenis van Nederland en de waarde en schoonheid van het Nederlandse cultuurlandschap.

Structuur: ringen, ankerpunten, gelaagdheid

De app biedt de mogelijkheid plekken en routes aan verhalen, thema’s en musea/informatiecentra en andere routes en thema’s te koppelen. Deze kruisbestuiving wordt optimaal benut.

Samenwerking met behoud van eigen identiteit

Naar Toen wil verbindingen leggen tussen musea, erfgoedcentra en andere instellingen. In bundeling zit de kracht. Naar Toen biedt volop de ruimte voor het tonen van de eigen identiteit.

Bruikleengevers

Tal van instellingen dragen bij aan de beeldcontent van Naar Toen, waaronder het Rijksmuseum, het Nationaal Archief, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Haags Historisch Museum, gemeentearchief Den Haag, gemeente archief Wassenaar, Kröller-Müller Museum, Dordrechts Museum, Museum Kasteel Duivenvoorde, Huygensmuseum Hofwijck, Rijksmuseum, Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Nationaal Archief, Kasteel Twickel, EYE Film Instituut Nederland, Koninklijk Huisarchief, Universiteitsbibliotheek Leiden, Residentieorkest Den Haag, Museum Gouda.

Medewerkers en content

Vormgeving app Naar Toen: Arthur Meyer.
Teksten en onderzoek vorstelijk en adellijk leven: Culthis, Haags Historisch Museum
Teksten en onderzoek Koninklijk Den Haag: Haags Historisch Museum, Gemeentearchief Den Haag.

We ontwikkelen de content in samenwerking met musea, archief- en erfgoedinstellingen en historici/historische verenigingen.

Verleiden tot verdieping

De app wil verleiden tot verdieping. Dit gebeurt door het aanbrengen van verdiepingslagen binnen de app en door de koppeling van de app aan musea en informatiecentra.

Ruime mogelijkheden voor musea

De structuur van de app biedt ruime mogelijkheden om het eigen museum of bezoekerscentrum voor het voetlicht te brengen en bewoners en bezoekers van stad en streek te informeren over actuele zaken en ontwikkelingen in een historische en landschappelijke context.

Educatie

De app kan uitstekend worden ingezet voor educatieve projecten en biedt daarvoor speciale functies.

Streek- en citymarketing

De app is uitermate geschikt voor city- en streekmarketing. Hiervoor zijn aparte modellen ontwikkeld waarbij de musea en belangrijkste bezienswaardigheden op een zeer boeiende en toegankelijke manier worden gepresenteerd.

Cultuurtoerisme

De app richt zich op het sterk groeiend cultuurtoerisme en de spreiding daarvan over het hele land.

Doelgroepen

De structuur en mogelijkheden van Naar Toen maken de app geschikt voor verschillende doelgroepen (internationale) cultuurtoeristen; Recreanten: Bewoners van eigen stad en streek Leerlingen en studenten