HollandseIJsselkering

Naar de route

ROUTE

Grendel van Holland. Het eerste deltawerk: van de stormvloedkering in de Hollandse IJssel naar het laagste punt van Nederland.

Algemene informatie

Op 1 februari 1953 werd Nederland getroffen door de watersnoodramp. Op tal van plaatsen braken de dijken door, een groot deel van zuidwestelijk Nederland overstroomde. Er verdronken 1836 mensen en nog veel meer koeien, paarden en ander vee. De schade was enorm. Tienduizenden mensen waren maandenlang uit hun huis verdreven.
Nog geen jaar later werd begonnen aan de Deltawerken, een groot project om Nederland voorgoed te beschermen tegen de zee. Het eerste Deltawerk verrees niet in Zeeland, waar veruit de meeste slachtoffers vielen, maar aan de Hollandse IJssel waar zoveel slachtoffers hadden kunnen vallen. Duizenden Hollanders ontsnapten aan een ramp.

Want het scheelde niet veel of ook dit land was in 1953 overstroomd. Met man en macht wist men grote dijkdoorbraken te voorkomen. Juist hier ligt het land ver onder zeeniveau. En nog steeds daalt de bodem.
Grendel van Holland. Zo werd de stormvloedkering in de Hollandse IJssel destijds genoemd. Omdat hij het hart van Holland bescherming moet bieden tegen de zee.

De route verloopt van dat machtige bolwerk tot de plek waar de invloed van eb en vloed, van de getijdenbeweging, nog steeds merkbaar is. Zij loopt langs HET LAAGSTE PUNT VAN NEDERLAND over een echte ZEEDIJK, langs turf- en veenstad Gouda – de hoofdstad van het Groene Hart – tot aan het bezoekerscentrum gemaal de Hooge Boezem achter Haastrecht. Het bezoekerscentrum vertelt het verhaal van het polderland en de bedreigingen van het water in dit gebied.

De route voert langs diverse waterbouwkundige werken, over hoge dijken en langs diepe gronden, waar vrijwel iedereen, of men nu in het dijkdorp woonde of op het land, leefde met en van het water. Dat Nederland gedeeltelijk onder zeeniveau ligt is nergens beter dan hier, achter de stormvloedkering van de Hollandse IJssel, zichtbaar.

De route loopt via het netwerk van FIETSKNOOPPUNTEN van knooppunt 65 via knooppunt 29 (Gouda) naar knooppunt 34 en terug langs de overkant van de Hollandse IJssel via Gouderak en Ouderkerk aan den IJssel terug. De totale lengte bedraagt 68 kilometer. Zowel bij Gouda (knooppunt 40) als bij Moordrecht (knooppunt 23) en Ouderkerk aan den IJssel kan de route worden bekort.

De app wil verleiden tot verdieping. Lees voor- of achteraf de verdiepende tekst. Bekijk op uw gemak de afbeeldingen en filmpjes. En bezoek de musea en bezoekerscentra langs de route.
MUSEUM GOUDA
BEZOEKERSCENTRUM DE HOOGE BOEZEM ACHTER HAASTRECHT
MUSEUM BISDOM VAN VLIET HAASTRECHT
MUSEUMHAVEN GOUDA
STREEKMUSEUM KRIMPENERWAARD KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

FIETSKNOOPPUNTEN
65, 8, 5, 23, 29, 41, 40, 35, 34, 12, 9, 10, 11, 16, 14, 12, 17, 70.

De route kwam tot stand met financiële steun van:
De Waterschapsbank
Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard
Hoogheemraadschap van Rijnland
Gemeente Krimpen aan den IJssel
Gemeente Gouda
Gemeente Ouderkerk aan den IJssel
Gemeente Vlist