Constantijn Huygens en zijn kinderen RP-P-OB-23.567

Naar de route

ROUTE

Hofwijck (1642)
Buitenplaats van Constantijn en Christiaan Huygens, thans Huygensmuseum Hofwijck.

Een weilandje langs de Vliet. Meer was het niet. Toch liet Constantijn Huygens in december 1639 zijn oog juist op dat plekje vallen. Daar wilde hij zich kunnen terugtrekken ‘in tijden van ziekte of anderszins’. Een huisje wilde hij ‘timmeren’ met nog wat beplanting daarbij. Zo klonk het wat bescheiden. Weg van de herrie van de stad. De stadse vogels met hun bekoorlijke gezang wilde hij met zich meelokken. Huygens (1596-1687): secretaris van stadhouder Frederik Hendrik, diplomaat in roerige tijden, componist en dichter des Vaderlands. Als Oranjesecretaris was hij nauw betrokken bij de immense paleizen die de prinsen lieten bouwen. Zijn buiten mocht niet groter en fraaier zijn dan dat van de stadhouder die hij diende. Wel had hij grootse idealen: hij wenste een paradijsje op aarde naar Gods beeld en gelijkenis. De menselijke maat moest zich in zijn ontwerp weerspiegelen, naar het voorbeeld van de Romeinse bouwmeester Vitrivius. De natuur kreeg de hoofdrol. Huis én tuin kregen de gedaante van het menselijk lichaam. Het huis vormde het hoofd, de boomgaard voor de borstpartij, rijen bomen de benen en de armen. Een wandeling door de tuin is een wandeling door het leven van de mens.
Een ernstig man, die Huygens. Maar ook een liefhebber van vertier. Op Hofwijck kwamen vriendinnen die mooier zongen dan nachtegalen. Hofwijck werd zijn paradijs. En een broedplaats van kunst en wetenschap. Voor hem en voor zijn zoon, de wereldvermaarde wiskundige Christiaan, uitvinder van het slingeruurwerk en de toverlantaarn. Op Hofwijck stond zijn grote sterrenkijker om zelf de hemel te ontdekken maar zeker ook ‘om heren van stand te plezieren, die me vragen hen de maan en de planeten te laten zien’.

Hier kunt u meer rijk geïllustreerde verhalen lezen en bekijken over Constantijn en Christiaan Huygens en hun buitenplaats Hofwijck, thans het Huygensmuseum Hofwijck. Een bezoek aan dit prachtige museumpje wordt zeer aanbevolen.

Hofwijck is een onderdeel van de tour Vorstelijk en adellijk leven, buitenplaatsen in en om groen Den Haag, waarin vele andere buitenplaatsen en hun bewoners worden belicht. Klik op de link hieronder om die tour te volgen en andere plekken te bezoeken.