0-ex libris

Naar het museum

MUSEUM

Het Museum Stad Appingedam geeft een gevarieerd beeld van de eeuwenoude geschiedenis van de stad en de streek Fivelingo. De vernieuwde vaste opstelling besteed bijzondere aandacht aan de ‘Damster vrijheid’, de eeuwenoude traditie van burgerlijke rechten. Deze geschiedenis is nauw verbonden met de naam Cleveringa, een wijdvertakte Groninger familie van juristen, predikanten en artsen. In en rondom de stad vinden we meerdere herinneringsplaatsen van de Groninger familie Cleveringa, zoals de Cleveringa-heerd bij Usquert.