Cleveringa

Naar de route

ROUTE

Op deze wandeling van het Museum Stad Appingedam volgen we het spoor van een van de bekendste Appingedammers, professor Rudolph Pabus Cleveringa. Hij werd op 2 april 1894 in Appingedam geboren en overleed 15 februari 1980 in Oegstgeest. De route voert langs herinneringsplaatsen van zijn vroege jeugd, met de verhalen die hij op latere leeftijd doorvertelde aan zijn kleinkinderen.

Professor Cleveringa was hoogleraar aan de Universiteit van Leiden en een vooraanstaand rechtsvernieuwer, vooral op het gebied van handel en scheepvaart. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij landelijk bekend door de protestrede die hij op 26 november 1940 hield als decaan van de Juridische Faculteit  tegen de anti-Joodse verordeningen van de Duitse bezetter. Dit openlijke verzet tegen de Jodenvervolging wordt op 26 november herdacht met de jaarlijkse Cleveringa–oratie in Leiden en lezingen in binnen- en buitenland over recht, vrijheid en verantwoordelijkheid.

Deze stadswandeling vestigt de aandacht op het Groningse verhaal van de waarde die professor Cleveringa bleef hechten aan zijn geboortestad. Het motto Damster Vrijheid is ontleend aan zijn Ex Libris, het beeldmerk van zijn boekenverzameling, met een voorstelling van de eeuwenoude stadsrechten van Appingedam en de hiermee verbonden waarde van burgerschap. Appingedam is ook het vertrekpunt van een landelijke route ‘in het spoor van professor Cleveringa’ langs herinneringscentra en musea, in het teken van het themajaar Verzet 2018 van het Platform Herdenking Tweede Wereldoorlog.

Korte biografie van Rudolph Pabus Cleveringa.