hoofdscreen V&A leven Buitenplaatsen van Voorschoten

Naar de route

ROUTE

Vorstelijk en adellijk leven, buitenplaatsen in en om Den Haag. De buitenplaatsen van Voorschoten.

Wie bewoonden de prachtige panden aan het Haagse Voorhout? Wat speelde zich af achter die fraaie gevels en op de lommerrijke buitenplaatsen in en om Den Haag?

Deze route brengt je van de Haagse Vijverberg en het Voorhout langs ruim veertig nog bestaande en soms verdwenen buitenplaatsen in Den Haag, Wassenaar, Voorschoten, Leidschendam, Voorburg en Rijswijk.

De route is verdeeld in vier deelroutes:
a. Op en en rond het Voorhout;
b. De landgoederen van Wassenaar;
c. Het buitenplaatsenlandschap van Voorschoten
d. Buitens aan de Vliet (buitenplaatsen bij Voorburg en Rijswijk)

Dit deel brengt u langs de buitenplaatsen van Voorschoten.

Langs de kust liggen twee gordels van buitenplaatsen. De eerste is de meer westelijke langs de duinrand en een tweede op een strandwal een paar kilometer landinwaarts. Op deze tweede strandwal waren al in de middeleeuwen kastelen gebouwd, waaronder kasteel Duivenvoorde, gelegen in het noordelijke stuk van Voorschoten. Voor de gegoede Leidenaren zoals de zogenaamde laken (of textiel) fabrikanten was zo’n buiten ook een mooi bezit. Voor hen was het zuidelijk deel van Voorschoten een goede plek. Dat lag en ligt niet steeds niet ver van de stad. Veel van de buitens zijn verdwenen of weer van bestemming veranderd. Maar ze zijn voor het dorp nog steeds karakteristiek.