Reuzenarbeid

Reuzenarbeid toont het verhaal van het veranderende Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw. Grote waterbouwkundige en andere infrastructurele werken werden uitgevoerd om Nederland mee te nemen in de vaart der volkeren. Hun bouw werd vastgelegd met de nieuwerwetse techniek fotografie. De aanleg van kanalen als het Noordzeekanaal, spoorwegbruggen met gigantische overspanningen, grootschalige rivierverbeteringen, landaanwinning, nieuwe vormen van kustverdediging: het werd allemaal grootschalig aangepakt en tegelijkertijd met uiterste precisie vastgelegd. Prachtige, scherpe foto’s tonen zwoegende de arbeiders en polderjongens. Het lawaai van ratelende machines is bijna te horen.
Reuzenarbeid is een project van Willem van der Ham en de stichting TOEN. Naast een boek en een documentaire zijn portaalborden met de foto’s op diverse plekken in het landschap geplaatst. Verder zijn tentoonstellingen georganiseerd en app routes ontwikkeld.
Voor dit project zijn fondsen gekregen van onder andere het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, diverse gemeenten, het Cultuurfonds, Royal Has Koning, en het Pruikenfonds.

Op willemvanderham.nl staat meer informatie hierover.