Introductie

Welkom bij de stichting Toeristische Ontsluiting Erfgoed Nederland (TOEN). De stichting TOEN stelt zich ten doel de bijzondere cultuurhistorie van Nederland onder de aandacht te brengen van een groot publiek. We vertellen het bijzondere verhaal van de geschiedenis van Nederland in exposities, app routes, op foto-portaalborden en andere markeringen in het landschap, boeken en documentaires.

Over

De stichting

Stichting TOEN heeft tot doel het cultuurhistorisch erfgoed van Nederland te ontsluiten. Zij gebruikt daarvoor zowel moderne middelen zoals multimedia en app routes, als meer traditionele zoals fotoborden in het landschap, documentaires, boeken en exposities. Op deze wijze wil ze een breed publiek van toeristen en recreanten van alle leeftijden aanspreken en stimuleren het verleden en het landschap in elkaars samenhang te ontdekken. We zoeken daartoe samenwerking met organisaties die vergelijkbare doelen nastreven zoals musea, bezoekerscentra, fondsen, overheidsinstellingen, archieven en andere stichtingen.

Belangrijke partners voor ons zijn Biesbosch Museum, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, De Volharding, het Cultuurfonds, Openlucht Museum Enkhuizen en diverse gemeenten.

Bestuur (onbezoldigd)

  • Prof. Dr. Georg Frerks (voorzitter)
  • Dr. Cees Paardekooper (secretaris)
  • Dr. Annelou Ypeij (penningmeester)
  • Dr. Willem van der Ham (adviseur)

Beleidsplan en jaarverslag

Projecten

Stichting Toen ontwikkelt haar projecten in nauwe samenwerking met Dr. Willem van der Ham, sociaal geograaf en historicus. Deze projecten zijn uiteenlopend van aard en delen tegelijkertijd een belangrijk karakteristiek: de verbindingen tussen het landschap en de geschiedenis. Voor meer informatie verwijzen we naar de website van Willem van der Ham. Hier enkele voorbeelden van recente projecten.

Wandelpad de Volharding

In opdracht van coöperatie De Volharding heeft Stichting TOEN het Wandelpad de Volharding ontwikkeld. Deze wandelroute voert langs een bijzonder stukje Zuidwest Den Haag.

Routes naar toen – een speciale app

Stichting TOEN ontwikkelt speciale wandel- en fietsroutes, vaak als onderdeel van grotere projecten. De routes tonen de verbindingen tussen locaties en het verleden en hebben tot doel om de waarde en schoonheid van het Nederlandse cultuurlandschap te laten beleven.

Reuzenarbeid

Reuzenarbeid toont het verhaal van het veranderende Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw. Grote waterbouwkundige en andere infrastructurele werken werden uitgevoerd om Nederland mee te nemen in de vaart der volkeren. Hun bouw werd vastgelegd met de nieuwerwetse techniek fotografie.

Contact

Neem voor informatie over de mogelijkheden van deelname in Naar Toen of voor een eigen historische of thematische route voor de app contact op met de stichting Toen.

Stichting TOEN
Rochussenstraat 63-A
3015 ED Rotterdam
info@naartoen.nl

RSN: 852380926
BTW-nummer: NL85238092680B01
KvK-nummer: 56963904

Stichting TOEN heeft een ANBI-status

Verstuur bericht