De kunst van de Wederopbouw

Tijdens de oorlog legde de Duitse bezetter de verdedigingslinie de Atlantikwall aan. In Den Haag, waar de Duitsers ook tankgrachten groeven, moesten tal van huizen en andere gebouwen worden gesloopt. Op basis van een plan van de befaamde architect Willem Dudok werd al kort na de oorlog begonnen met de Wederopbouw. De zone Segbroeklaan/President Kennedylaan behoort tot de dertig belangrijkste Wederopbouwgebieden van Nederland (Rijksdienst Cultureel erfgoed). Er is gestreefd naar een nieuw, modern Nederland wat tot uitdrukking komt in de architectuur, de kunstobjecten en het landschapsontwerp. Twee informatieborden en een approute vormen het begin van de realisering van een Wederopbouwboulevard als gedenkteken van deze bijzondere periode.

Tot de belangrijkste architectuur behoren de schoolgebouwen van het huidige Segbroek College dat de bekende architect J.J.P. Oud ontwierp. Vooral in en rondom de locatie Goudsbloemlaan is veel kunst aangebracht, waaronder muurschilderingen van Karel Appel. ‘Wanneer het geheel niet in schoonheid is gebouwd, komt de ziel tekort’, verklaarde de rector van de school bij de opening van de school in 1956. De Segbroeklaan is een voorbeeld van een parkway, een ruime autolaan met aan de ene kant fraaie flats uit de Wederopbouwtijd en de andere kant een mooi aangelegd park. Er bestaan plannen om een Wewderopbouwboulebvard met kunst in te richten. Ontdek de indrukwekkende architectuur, stedenbouw en de kunst, download de app en wandel de route.