Vrede en Recht

De stichting TOEN ziet mogelijkheden om Den Haag te verrijken door het belang en de waarde van Vrede en Recht op een aantrekkelijke en inspirerende manier in de buitenruimte van Den Haag onder de aandacht te brengen. Daarin wordt de stichting gesteund door de Haagse coöperatie De Volharding. De grootscheepse viering van 80 jaar vrijheid in 2025 is een uitstekend moment om de eerste stappen te zetten om Den Haag het sprankelende middelpunt te doen zijn bij het uitdragen van de betekenis van vrede en internationaal recht. De reputatie van Den Haag op dit gebied is enorm. Hugo de Groot geldt als belangrijke grondlegger van internationale afspraken tussen mogendheden en omstreeks 1900 leiden internationaal gedragen vredesinitiatieven tot de bouw van het Vredespaleis en het Internationaal Hof van Arbitrage. De stad zelf is weliswaar getekend door de Tweede Wereldoorlog, maar het is ook een stad die met geloof en hoop in de toekomst weer is opgebouwd.

Het voordeel voor de stad Den Haag is meer publiciteit en aantrekkingskracht. De ruimtelijke structuur van Den Haag krijgt een kwaliteitsimpuls en de stad als geheel een sterkere samenhang door de instellingen ten behoeve van de natuur (groengebieden) en cultuurhistorie te verbinden met de instellingen van Vrede en Recht. De ontwikkeling vindt plaats langs twee geografische assen (paden). Daarnaast worden gebieden benoemd die thematisch ontwikkeld kunnen worden.

Momenteel bevindt het project zich in de verkennende fase.