De kunst van de Wederopbouw

Tijdens de oorlog legde de Duitse bezetter de verdedigingslinie de Atlantikwall aan. In Den Haag, waar de Duitsers ook tankgrachten groeven, moesten tal van huizen en andere gebouwen worden gesloopt. Op basis van een plan van de befaamde architect Willem Dudok werd al kort na de oorlog begonnen met de Wederopbouw. De zone Segbroeklaan/President Kennedylaan behoort tot de dertig belangrijkste Wederopbouwgebieden van Nederland (Rijksdienst Cultureel erfgoed). Er is gestreefd naar een nieuw, modern Nederland wat tot uitdrukking komt in de architectuur, de kunstobjecten en het landschapsontwerp. Twee informatieborden en een approute vormen het begin van de realisering van een Wederopbouwboulevard als gedenkteken van deze bijzondere periode.

Vrede en Recht

De coöperatieve vereniging De Volharding is een begrip in Den Haag. Ze bezat een eigen bakkerij, een ziekenfonds, een ziekenhuis en een uitvaartonderneming. Tegenwoordig is De Volharding een sociale, inclusieve en actieve vereniging die het leven van haar leden op tal van manieren in sociale en financiële zin een stukje aangenamer maakt. Bij het wandelpad De Volharding heeft de stichting Toen een informatiebord geplaatst. Tevens werd een wandelroute voor De Volharding ontwikkeld en heeft de coöperatie steun verleend aan de ontwikkeling van een project Den Haag Vrede en Recht.

Ooggetuigen van de watersnood

Het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee werd gedurende de stormvloed van februari 1953 zeer zwaar getroffen. In Battenoord, Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge verdronken honderden mensen. Willem van der Ham schreef het boek Ooggetuigen van de Watersnood 1953. De stichting TOEN realiseerde in en rondom Battenoord een bijzondere herdenkingsplek. Elf kinderen van de Watersnoodramp vertellen hun verhaal. De route is ontsloten via de app van IZI.Travel.

Reuzenarbeid

Reuzenarbeid toont het verhaal van het veranderende Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw. Grote waterbouwkundige en andere infrastructurele werken werden uitgevoerd om Nederland mee te nemen in de vaart der volkeren. Hun bouw werd vastgelegd met de nieuwerwetse techniek fotografie.